Ei paloh apasa ngasa: Myanmar lia MP hnei thei khao mapi

E-mail Print PDF

He ary liata article heta Myanmar rah liata ko 20 khola ta election November 7, 2010 ta hneipa liata Marapa Member of Parliament (MP) eima hnei thei khao leina liata palohpasana nata eima hnei thei leina chhapa peimawh kawpazy a palasa. Vaw reih hra ma y.


EI PALOH APASA NGASA

By Moses C. Tehlo.East Mara Unaw- Sietano khongaitakawpa zy dua sai u,Tahri 07.11.2010. liata Myanmar General  Election hnei hawpa liana khata Mara pa saw tawta MP eima tlo thei khao lei pavata, eipalo he a za pasa hmeiseih. He Daihti liata Ethnic National Development Party ( ENDP ) Marasaw zyta eima vaw paduahpa tawhta Puhpa. Sahliema  nata USDP ( Union Solidarity and Development Party ( Pheisai Support Party )  tawhta Puhpa Amie ( Eipao Ngodau Paw) he Amyota Hlwettaw ( Upper House) Matupi Constituency tawhta ama vaw Contest hra.  Keima mopakhah ta ei za hmona dah liata, Mara pa saw eima za tloh theilei na chhapa he Seat sakhah liata Mara saw panoh ( 2 ) ta eima duapathoh pa vata a za cha via pachai nata ei pangiasa. Ei za kho kawna dah liata cha, Mara saw cheingei eima tlo thei n`awpa tah cha, Candidate pakhah ( 1 ) he  a daih kaw. Candidate pakhah eima hneih pata a za cha khiata cha Mara pa vote chhao ahmaokha thei via aw ta, election liata tloh theina chance chhao a za hlu via syulyu hra.  He liata a candidate pazy ta pachaleina lata na vaw pacha leihpa ei sala, pakhah chhata cha Mara saw eima tloh thei n`awpa ta ama za withdraw thei nata chhao ei hnabeiseih kaw tyh pa a cha. Chahrasala, ahy hmata a Withdraw awpata paloru ama zahnei hma leipa vata, pakhah hmata ama tlo thei khaoleipa hawhta ei za hmo (He liata Puhpa Sahleima nata Puhpa Amie thatih ei za roh pa he amo mopakhah a dyuhna tlyma, ahaona tlyma cha tiarah leipata, Mara saw ta M.P. eima hneithei khaoleipa vata ei palopasana bie ei vaw reih pa tlao a cha. Pakhah chhata tloh thei ei sala tahpa he ei khohchaipa tlao a cha hri ).Achhapacha, he Contituency chho lia na he ta  Matu Vote 12000 rachho, Azao Chyhsa ( Zotung ) vote 8500, Lautu Vote-1300, Mara Vote 5500 rachho a y pa sai a ma cha pa vata.  Mara  Vote zydua he mopakha liata vote khai hawhra ei sila MP he tlo tlei pa cha ri ma va ei.  He haw pa Political Climate liata mopa-2 ta ama kawdua khoh pacha Mara saw zy eima tloh thei n’aw pa a rai ru kaw aw tapa hmochhihli thei awpa chhao a cha ta raw.  Rev. Victor Ve U, General Secretary of MEC,  ta Mara unawzy group liata 15th September 2010 ta  amo pano penaw zy he Mara Chyhsa zy tawta MP a contest awpa zy ama cha tapa thati ei thei pata nata ei paloru rie athei pathao haw.  Mo pakhah chhacha ama withdraw cheingei awpata keima mopakhah (personal) tawhta Letter vaw roh na ta. Chahrasala, vawpaphao maw na ei sala, a phaleihna (negative) lata hmata hmo tlamaw la ei tahpa paloru eivaw hnei haw heipa vata eivaw paphao khao lei eipa a za cha. Chahrasala, ahy mopakha cho lia hmata zamao chhie tia ra va ei na. Achhapacha :-Maraland he Township mania ama pie kho leipa vata a cha: Eima Rah he Independent eima hmo tawta ko 62 apha haw ba. Chahrasala, Township he Mara Chysah zy hnota piekhona palorupa he Myanmar Politician na zy nata Chin Politician na zy ta a chyta hmata za hnei ba bei va ei. Za pacha ba beih hra va ei. He hawpa duahmo liata eima dua thla hawpa nata ei ma y thla hawpa he ei za pacha ty nata ei paloh aza pasa ngasa ty.Rah khotho lata chyhsa zy (Foreigners) rei dah ta cha Myanmar Rah chho zyhdua liata Township he 330 a y haw ba pata ama reih . Myanmar Rah chho zydua liata Chi nata pho ta rei awpa 135 eima y hra. Chakhiatacha, khazia e chi-pho sakhah ta Township mia-1 chhao dadei ta maniah ama pie kho rai vei ? tahpa he ei za pacha nata eipalo aza pasa via nasa ty.Prime Minister U Nu Daihti ( 1948-1962 ) liata eima rah he Democracy ryurei na ta siekhei lyma ta,  he daihti liana he Myanmar Rah liata Township ahlupi avaw paduah lyma pa a cha. 1956- liata Puhpa Matlei ( Ex.M.P ) M.P vaw tloh hra ta, Lelaipi khih he Maraland Township ta tao thei awhpata vision vaw hneita hma avaw la pathao lai lyma hra. 1960 Election liata M.P vaw tlo heihta, Ko 1962 liata General Newin ta Power kha avaw la hawpa vata Puhpa Matlei ta Mara rah chata Township hnei aw pata a vision avaw hnei tyhpa cha tao thei awpa cha khao vei. Gen. Newin ta power avaw la haw pa cha a paloh pansa kawta, eima rah lia buakhah a y tawhta rapathohpa la puata Meithei achaba pata Democracy & Freedom a hmo pakhua hei thei n`awpa ta a hrona noh daihti cha avaw hma pathao lyma haw.Ko 1974 tawta  chi-pho moh ta Township pie chyu awpa  tapa Policy he U. Newin ta dah nata pho avaw haihpa vata  Chin State liata Township avaw dua ho lo hra. Cha daihti liata Hakha khi kiapah liata Thatla khih cha Township ta avaw duahaw pa a cha. Hakha chyhsa nata Thatla Chyhsa na he chipho mia kha  ( Lai ) pa haw ta ama cha taraw pata Township ama khopa vata, chi-pho nanopa na eima cha ama ta syulyu haw. Reikheituh phapa ama hnei khai haw heipa vata, Thatla Township he ama vaw hmo hawpa a za cha hra. Hakha nata Thatla  khih he 15 K.M. rachho deita ta ahla pa khi zy ama cha. He tlupota ahnia pa suh liata Khipi ( Township ) mia - 2 paduah ei ta, Maraland liata khipi pa ( Township ) maniah ama pie kho lei pa he, ei za mo nata eipalo a za pasa ngasa ty. Chahaw pyly ta, Matupi Township chhao he avaw dua hra pa a cha. He Daiti lia na he Matupi Chyhsa zy he Mara mo hlata ama hnai via syulyu chy ta raw. Atahma deikua cha Township amah hmo hawpa vata, kyh tohti liata eima pahlie kaw ba. A kho theihpa chhao cha khao vei ei. Paletwa Township chhao cha haw pyly ta avaw cha haw hra. He daihti liata, Maraland Politician Puhpa Matlei ( Ex . M.P. ),  Lelaipi Khih Maraland Township ta tao awpata Vision avaw hnei tu pa nata a vaw pato patia tu pa cha rahpathopa lata pua pata; meithei a cha ba pata Khotalaina ( Freedom & Democracy ) avaw hiana daihti nata a vaw chhy  haw ba.  Ano rahpathopa lata maniah avaw puasai hawpa vata   Maraland Township hnei thei n`awpa ky he  areituh awpa eima za hnei khao leina daihti aza cha hei. Puhpa Matlei ( Ex. M.P. ) ta rahpathopa lata maniah a puasai tawhta ko 20 daihma  avaw sie haw na ta, Puhpa Rohu ( Ex. M.P. )  he ko-1990 Election liata vaw tloh hei pata, Abeipa ta M.P. maniah avaw pie hei. Puhpa Rohu ( Ex- M.P. ) he rah ta abua khah haw heipa vata nata thlahpa lata avaw pihpathi hawpa vata Abeipa Thatihpha chakaona raih lachhah liata hria hawta; Maraland Township ky he za reih thei khao vei. Maochhie thai pa chhao za cha hei khao hra vei.Ko 1990 tawta General Khi Nyut he Burma Rah Pheisaih ruyreina liata Secretary - 1 vaw cha heita, ahnola via hei liata Prime Minister of Burma avaw cha hei pa a cha. Ano daihti liata Border area liata Towns padua lai lyma awpa tahpa Policy he avaw hnei haw heih. Ano ta avaw haihpa Policy ry liah na hetah Border area liata apahrahpa zy Town amah vow hmo ho lo. Townships  ta cha khao vei. Pakhopana ta eima zapahno thai chai awpa ta cha, he policy vana heta Rezao ( Rezua) he Rezua Town avaw hmo haw pa a cha.  He Policy rei liata Maraland liata Town sakhah chha avaw dua thei n`aw pata lapi atluatuhpa za y lalih hei khao mapi. Chahrasala,  aly chhihkaw pa sakhah deikua cha,   Lelaipi nopaw pazy ta Lelaipi Myo Yasiyei Committee ( Lelaipi Town Hmotheina Committee ) vaw padua hei taraw ei ta, Lelaipi khi cha Myo hmothei khao hei vei. Achhapacha, areikheituh pha hmeiseihpa a ma y khao hei leipa vata a cha thlyu aw.Eima Rah ( Burma ) pheisaih sawkha ta,  ko 2008 liata Myanmar Constitution ataohpa kha eima za moh khiata cha Township hmothei n`aw pa lapi cha a za y thla haw. Chahrasala a eih-hrapa Policy hnei vei. Anodeikuacha, he Constitution liana heta Maraland ta a eih-hrapa M.P Constituency hnei thei n`awpa tovyu ahlao tla khao vei. Achhapacha,  he Constitution ta areina dah ta,  MP Constituency ( Pyithu Hlwettaw -Lower House)  he Township miakhah ta M.P. miakhah ( One M.P. ) sai pie awpata tahta, zawhpi apahrapa ama hluh viana Township liata deikua cha M.P. Seat pie baichhi thei awpata a za reih. Township eima hneileihpa vata M.P. Seat cha hnei thei rima pa cha khao mapi.  He 2008 Myanmar Constitution liana heta State sakhah ( 1 ) tawta MP Amyotha Hlwettaw ( Upper House)  he mo pahrahleino ( 12 ) saita pie chyu aw pata za ta heita raw ta; chahrasala, Mara chyhsa eima tovyu awpa rai za y hei vei.Chatawhta, State miakhah liata State Parliament Member ( MLA ) -18 saita pie awpata za ta hei taraw ta, Mara Chyhsa tovyu ahlao khao hei hra vei. He Constitution he tao thei n’aw pata Burma sawkha ta ko-1994 tawhta National Convention he a rah popalo pata a aw lyma. Mara Rah liata eima nopaw chaipa Eipao Hla Hla Paw ( Puhpa Mabau ) he a kaw aw lyma hra. Ano chhao a daihti liata a za hlao lyma ty hra taraw ta. Mara Chyhsa zy eima tovyu kyh he atheihna rakhah ta za reih ngakaw tyh hra sala, sawkha ta a ryh a tahleipa vata maniah ama pie thei mahlei heihpa vata chhao a cha thei aw. Eipao Hla Hla paw chhao he atano taihta Maraland Township eima hmotheih n`awpa atheihna rakhah ta hmah chhao maniah a lapa ngathla ha chy hra. Aly achhih ngaitakaw hra.Atahma duasuh haw tlaita eima Rah Politics he avaw sie lai lyma khiata cha, Mara saw zy pi he, ko-2015 Election liata M.P  eima hnei hei thei n’awpa a rairuh ngasa hei aw.  Marasaw zy pi he, Awnano pa liata eima paha ngasapa hawta Politics liata eima paha khai hr`awpa a za byu hmeiseih. Politics he hnochhy tiarah lei pata, hmia pasah lai lyma pata eima za buakheih chyu awpa he ei za khoh ngaita kaw. Atahma ta eima kaw sie laih n`awpa Dah he Democracy hmeiseihpa cha ma leih kha ta, Democracy hmeiseihpa eima hmo hla na hetah Maraland Township eima hmo thei ha awpa he hmo khochhih chaipa acha pata ei pahno. He Daihti liata Maraland Township eima hmo thei hei leih khiata cha, Maraland Township eima hmo thei n`awpa he a rai aruh hmeiseih ba thlyuna tahpa he keima mopakhah pachana a cha. Achhapacha, Democracy hmeiseihpa eima hmo haw khiatacha, Chysah chi-pho to zydua ta township ama kho pavata ama vaw palo - pasah khai ba aw. Ama riah chhao apha ngasa chyu nata pangiasa a chhih. Chahleikhota, Chin State liana he ta Chi-pho ta rei awpa 45 eima za y. Chakhiatacha, Chin State liata Township 45 paduah thei n`aw pata ko varoh pi angiah ba aw tapa he ei rei khohpa tlao a cha. Chahleikhota, keimo Marasaw zy pi he Chi-State duahmo ei za sai tita eima viasa hmeiseih pa Chi-pho hnei thei tu ma pi. Awnano pa lata nata Politics la ta chhao.  Viasa pha hmeiseihpa chi-pho eima hnei hmeiseih lei khia ta cha, reikheituh pha hmeiseihpa hnei thei hra aw mapi tahna a cha.  Chahawta a chahpa vata, atanoh he Chin State liata eima unawh zy nata viasa phapa atao lyma awpa he eima za peimawh chaipa a cha hra.Myanmar Parliament House Building he atahma ta eima Capital ( Nepyidaw ) liata sa ei ta, ama sa patloh haw ba. Ngiah chhao angiah ngasa hra. He Building he  angiah kaw hrasala, achhoh liata Mara Representative atyu n’aw pa dyuchhai ( Seat ) y tla vei tahpa he Mara saw zyhdua ta eima pahno khai chiehpa a cha taraw pata pahno chanei via hei ei suh u. Hmeiseihpata eima za rei khiata cha, achhoh liata MP 664 ama y aw. He 664 pa zy he ahy za maw tapa he eima zapacha ngasa aw pata ei kho ngasa. Pakhopana ta, Bama chyhsa na he a chyhchai ta M.P. 250 a ma hnei cheingei awpata a sia thlah haw. Achhapacha, M.P. constituency 250 hlei ama hnei hawpa vata a cha ( Pheisaih + Civil ). Amo he keimo hawta chipho miakha, reikah, tradition miakhah ahneipa ama za cha. Amo ( Bama ) ta M.P. 250 achyhchaita ama hnei thei n’aw pa lapi ama tao khai khola liata chhao keimo chata mopakha dadei eima hnei thei hra n`aw pata maniah taopa kho vei ei.  Keimo Mara sawzy pi he Myanmar Citizens hmeiseihpa  eima cha hra. Bama chyhsa zy nata eima nano na sakhah hma za y vei. Amo he chyhsa chahra ei ta, keimo chhao chyhsa eima cha hra. Amo he chi-pho miakhah cha ei ta, keimo chhao chi nata pho ta rei thei awpa miakhah eima cha hra. Amo he Myanmar citizens hmeiseih pa cha eita keimo chhao eima cha hra. Chakhiatacha, khazia ma M.P. pa-1 or pa-2 dadei chha cha maniah ama pie kho tiara vei?  tahpa he ei za pacha nata ei paloh a za kai chheih daihma haw ty. Mara saw he ei za saih titah moleina rai ahnei leipa chipho eima chah pata ei za pahno. Moleipa hawta maniah ama pacha haw khiatala, ama za pacha chheih ngasa aw. Chahawta achapa vata, Myanmar Parliament House Building liata Mara Representative M.P zy amatyu naw pa he achychaita sa-2 ( Amyotha-1, Pyithu-1 )  mania ama pie cheingei awpa a cha. Asaipata tlyma ngiachhiena vata tlyma maniah ama pie awpa cha tia ra aw vei. He he eima tovyu awpa rai a cha. Chahawta a chapa vata, Mara M.P atyu n`awpa seat eima hnei hla lei cha, eipalo za tlah ba bei aw vei.Chin State Parliament  House Building  ( MLA in India)  chhao he eima State Capital Hakha liata areileihpa liata vaw sa hei hr`aw ei ta, avaw ngiah ngasa hei hra aw. A za ngiah kaw hrasala, achhoh liata Mara Representative atyu n’awpa chata suh za y tla tiara hei hra aw vei. He O chho liana hetah State M.P. syno nata papalih ( 24 ) ama vaw y hei aw. Chyhsa 24 hryta, mo -18 zy he Civil chyhsa cha aw ei ta, mo-6 pazy he pheisaih zy ama za cha aw. Mara chyhsa Representative za y tla aw vei ei. Atano ta Mara chyhsa State M.P. ( MLA in India ) eima hneichhohpa eima uhtapa, Puhpa Secheipaw ( C. Vachei ) chhao he Mara pa chi nata pho Representative chata za rei khai thei awpa ( 100 % ) a za ruh na kaoh a za y hra. Achhapacha, ano he Matupi bia tawhta atlohpa a chahna hawhta Matupi bia liata Mara chyhsa, Lautu nata Azao ( Zotung ) zy apahly khai pa Representative cha tah. Mara chi nata pho chata raihria awpa hlupi ahria theih taraw pata zakhah liata zakhah ( 100% ) a za hria thei n`awpa he a za ruh pakaw nata pangiasa a chhih. Chahrasala, Mara saw zyhdua ta eima paduahpa Party tawhta a cha hlei kho ta, Marasaw cheingeih achahpa vata, achyhta cha ei paloh a za tlah via tathei awpa a cha. Ano he Mara Representative hmeiseihpa a cha ha awpa ei kho khei ngasa. Chahralasa, reichiehpa hawta State M.P. Constituency eih-hrapa; Mara pa chi nata pho zy y na suh nata rah chho ( Township ) liata Constituency he eima zahnei hla leita cha ahy hmata vaw tlo hra sala, Mara pa chi nata pho chata Full Representative he ama cha khai theih nata chhao a za ruh kaw chyh pata a za lah. ( Puhpa C. Vachei duasuh ei vaw reihpa he Mara pa chi nata pho chata a duah vei ei tahna tlyma cha tiarah leipa ta, ei rei khohna ao cha, hmo athei awpa chasala Mara pa chi nata pho a suahpa  ta eima y na suh ( Maraland Township ) tawhta State M.P. ( Mara People`s Representative ) he tloh thei sala tahpa he a za cha hri. )Mara saw ( East Maraland ) zyhdua ta eima za pahnothai hmeiseih awpata ei kho ngaitakaw pacha, Burma Rah he ma Democracy ahmo awhpa  eima peimawh via ? Mara Chyhsa zy ta Maraland Township eima hmo awpa he maw ? tahpa he eima za hiahri chyu awhpa abyu kawpata ei pahno. Keima deikuala, ei ziahna khophei cho tawhta ei za pacha hmeiseih nata atahma Mara sawzy ( East Maraland ) duasuh moh pata Burma rah ta Democracy ahmo hei awhpa ( hmo khochhih chaipa a cha taraw pata ) hla chhao tai hmata Maraland Township he Mara pa chi nata pho hmasie n`awpa chata nata a boh n`awpa chata eima za peimawh via chy khiamaw ? tahpa he eiza pacha kaw ty. He ei za reihpa vana hetah, Burma rah he Democracy a hmo heih awpa ei kho leina za cha tiarah vei. Ei khochaipa tlao a cha hri.Mara pa chyhsa, rah chho liata a y pa nata rah khotho (Foreign ) lata a y pa zyhdua chhao pita eima Rah ( Maraland ) nata chi nata pho thatih he paloru hmeiseih pata eima za vei kaw tyhpa a cha taraw pata, eima hmiala liata eima kaw sieh n`awpa lathlo he athu via pata nata asah via pata sai lyma ei sihla. M.P. ( National and People`s M.P. ) nata State M.P. eima kho hmeiseih pata a cha khiatala, Maraland Township he buakhei chyu tuah ei suh u. Achhapacha,  he he  Maraland Political Development First Step ta za cha tlo ta. Ko 2008 Constituion dah haw ta a za cha khiatala, Maraland ta Township eima za hmo haw khiata cha, M.P. pa-2 nata State M.P. pa-2 eima zahnei thei n`awpa lathloh a za pahy haw tahna a za cha. Representative pa - 2 raihri eima zahnei theikhao lei tlamaw hawpa chhaota, pa-1 raihri chha cha eima za hnei cheingei aw. Achhapacha, M.P. maluh he panano lei awpa tapa a cha taraw pata Mara pa vote zyhdua he Election daihti liata Township eima hnei haw khiata cha sukhah liata Vote eima pathlah kho thei ha ba aw vata a cha. Chahawta a acha hawpa vata, a eih-hrapa M.P. nata State M.P. Constituencies maniah ama pie leipa chhao ta eima tlo cheingei thla ha aw tahta he ei ngiahpa kaw.He hleikhota, Development chi nano - nano pazy avaw pua lyma ba hra aw. Atahma eima duasuh liata cha Township eima hnei khao leipa vata eima tovyu he a chyh ngasa ba aw. Achyhta eima hmo awhpa dadei pa chhao hmo a rairuh kaw hei aw. Pakhopana ta, Matupi Township chata Development he chino- 2 hawta vaw pachhaih tua ei sihla : Asa-1 na liata Development cha Urban Development ( Khipi hmasiena ) cha awta, he zyhdua he Matupi khichho chata hma awpa a cha khai ha aw.  Chakhiatacha, Matu chyhsa zy chata deih a cha ba awh tahna a cha. Asa-2 na liata Rural Development ( Khitaw hmasiena )  he a za cha hei. Pakhopana ta Education, Communiication, Transpportation, Health, Agriculture..e.tc. zy  haw pa he a cha.) He zyhdua he Matupi Township chho liata a y pa khi 150 rachhoh zydua rai chyu awhpa cha aw ta.  Mara saw ta khazie ma ei ma hmo aw ? Hlu aw vei tahpa cha a sia thlah haw.  He zyhdua chhao he paloru ta khacha za pacha hmeiseih tuah ei suh u. Atahma ta Matupi pai liata Mara sawzy duasuh hawna hetah Thatla Bia pai liata a y pa zy nata Paletwa Bia pai liata Mara chi nata pho a y zy duahsu he a za lyu khai thla haw.Chahawta achapa vata, Mara saw zyhdua he eima pokha via lyma awpa a za byu hmeiseih.  Maraland Township eima hmo thei lei khiatacha, M.P nata State M.P eima hnei thei n`awpa he Election avaw y na maihta eima rai aruh khei parei thla ha aw.  Maraland Township nata MPs zy he eima hnei lei khiatacha, Mara Chyhsa zy eima boh n’aw pa lapi chhao y khao vei tathei awpa chi chhao a za cha thei haw ba. Mara sawzy khatinoh raita pokhata eima za cha thei lyma ha khiatacha, he hmo zy he eima hmo thla ha aw tapa he 100% eingiapa thla haw.  Maraland Township eima hmo cheingei awpa a cha tahpa he eima zyhdua palorupa liata chi hawta a za rieh haw pa kha, palaiseihsa via lyma chyu ei suh u. Rei chiehpa hawtlai ta, Mara chyhsa zy pi he Myanmar chyhsa hmeiseihpa eima chah pa vata nata Chi nata pho ta reithei awpa miakhah eima cha hra pa vata, Maraland Township he eima hmo cheingei awpa nata maniah ama pie cheingei awpa ta a cha. Chataleipatala, Myanmar ti nata rah Chyhsa hmeiseihpa ( A Genuine Citizens of Myanmar ) eima chana chhapa za y aw vei ta thei pa chhao a cha thla ha aw.Keima haw tlaita a paloh a za tlah theikhaolei awpa Maraland he  khatih tama a paloh a za tlah  aw vama? tahpa he ei pahno khoh ngaita kaw. He eima y na khizaw he ei za saih chata Maraland haw tlupo ta a pawhpi a paw khohpa rah he za hmo tla ma vana.  Abeipa  ta a paduahpa chi nata pho cha hmeiseih tlo pita, Abeipa ta maniah pathlalah aw vei tahpa dei he ei thlalohna a vaw cha. Mara saw zyhdua sai u,   Abeipa Eima Khazohpa he  Mara Rah ataotuhpa nata Mara Khazohpa hmiatuahchaipa ( First God of the Maras ) chata, Politics he ABEIPA ta he khizaw liata eima pahra chhota sapa nata thlahpa liata rah hmasiena nata laiseihna a cha hleikhota, dychhiepa nata sipasahpa zy, nohlei nata harahpa zy deichhyna   a cha tahpa he za my bei kha ei suh vy. Keimo liata adona, ngachhina, siana nata apohkhana zy he y lyma sala, ryureina dyuchhai chhao he ABEIPA eih na a cha tahpa he eima pathipalo liata khacha a vao lyma ei suh u. Abeipa ta maniah a y pa lyma pa vata  hnabeiseihna a y lyma thla haw hra tapa he a sia ngasa.   Eima Rah liata Election a vaw y haw ba pa vata, Maraland Township hmo thei n`awpata avaw hriatuhpa zy hnie-hnoh he hmaokhata pazi lai lyma chyu su vy.  Maraland ta Township ahmo thei n`aw pata ahriatuh awpa Mara saw zyhdua saih u, Democracy hmeiseihpa eima hmo hlata eima kaw sie laih chy n`awpa dah he keimo Mara saw zy chata Maraland Township hmo thei n`awpa ta daihti phachaihpa a cha nata pangiasa a chhih. He Daihti liata Maraland Township eima hmo thei n`aw pata riapha ngasa pata hma vaw la lyma bei teh u. 100% eima cha vaw support lyma aw. Mara saw ta Maraland sakhah dahdei hnei thei aw mapi ma? Mara saw zy ta Maraland Township eima hnei hleikhota M.P. Constiteuncy sa-2 nata State M.P Constituency  sa-2 dahdei pa chha  he cha eima hnei cheingeih awpa a cha. Maniah ama pie cheingeih hra aw pachhao a cha hra. Achhapa cha, chi-pho sakhah hawhta rei thei awpa eima cha hleikhota, Myanmar rah liata apahrapa hmeiseihpa eima cha pa vata a cha.Eicha ly ngasa ei.

Moses C. Tehlo

Note: He article avaw thyutuhpa Puhpa Moses C. Tehlo he Madras University, Chennai, India liata Ph.D ataohaipa a cha. English nata Marareih article phakawpazy a vaw thyu tyhpa chata, ano article he Mara nata English article category liazy ta rei thei awpa chhao a y via. Acho liata eima ly kaw.

Comments (3)
  • Anonymous
    puhpa moses he M.Phil veima achu vei tly?? jako kha M.A. patlo ta eipa hno chhei veikhiala.. any way thanx to him. article apha kawpa vata acholia eily.. South India la a y tahpa ahno na, politcal sociology(cultural,ethnicity) pasasa ka chypa su liata yta.. Rah ky ama pacha xie xy chhao ahmo aw.. tiamata vaotaola, eima mara rah chho la he namo xyta rie mia nama paso paka tua khaw.. Buddy tiama ta sy..
  • mara  - biedopa
    Myanmar liata Mara rah tawhta MP hneilei/tloh leipa hawta reipa he adoh tlaima dua biedohpa pahno byu achhi kaw dia maw! Mara pa bia tawta MP ( LS/RS) ama hneipata pahnopa chata, a hneileipa hawta he articleta vaw roh tlota, khapama bie dohpa acha aw tly? MP hnei pa cha alypa acha awh. MP hnei leipa deikua palo pasa achhipa chhao acha awh. Biedopa sy!
  • Marapa
    Na hiahrina he ado kaw. Marapa ta MP bia no-eihpa Myanmar liata hnei ma pi. Bia sathoh lata pachhaihpa cha pita, cha bia thohpazy liana chata Marasaw majority cha tla ma pi. Chavata, bia no-eihpa he hnei leipa pita, tloh awpa chhao he aru kaw.. he cha rohtuhpa cha ropa he hmodopa a cha.
Only registered users can write comments!
 

Maraland.net chhoh liata tluana

Maraland on FacebookMaraland.Net

About Us
Contact Us
Company Info
Maraland Blog
Maraland

Mara History
Map of Maraland
Maraland at a Glance
Tourist Spots
Programs

Advertising
Partnerships
News Contribution
Article Competition
Help

How to Register
How to Comment
How to Submit News
How to Submit Link
Policy

Terms of Service
Privacy Policy
Copyright Notices
Comment Guidelines
© 2002 - 2013 Maraland.Net - The Home of Mara people on the Internet - All Rights Reserved
RSS Feed