Dr. K. Beichhua cha MNF la ta Ex-CM Zoramthanga ta a lapangia

E-mail Print PDF

Siaha, Phiata 12 (Herald News ):  Siaha Bazar Traffic Point liata Puhpa Zoramthanga, Ex-Chief Minister, Mizoram ta Dr. K.Beichhua, Ex-President, MTP(Hqrs.), Siaha cha member hropa 2796-zy chhao ta MNF Party lata alypangiana hneipa a cha. He alypangiana programme he Pakhynoh, 12/10 my 7:00 a.m. ta hneipa a cha.

(Dr. K. Beichhua MNF la lapangiapa apakhyna liata Chief Minister parohpa Puhpa Zoramthanga bie rei nopa)

He daihti he Puhpa Malsawma Zasai, President, MNF(Hqrs.), Siaha chhithana ry liata ahmapa chata, Puhpa Zoramthanga hnona heta Puhpa Liansuama, Puhpa H.Vanlalauva, Aizawl Municipal Council (AMC) Member Pihno Mali (Youth Icon 2007 Host) nata hrialahpa chyhsa hropa District hropa tawh nata Lytaih District tawhta MNF chhithatuhpazy ta he aly pangiana daihti he ama hma khei.

(Pihno Mali, Member of Aizawl Municipal Council (AMC) nata Youth Icon Host)

Pihno Mali biereina hnei awpa ta hruapa chata, Mawrah liata chyhsa apahrapa chi nata pho zydua apohkhana he hmo peimawhpa a chazie nata thatlo kawpa ta raihria paraoh lyma awpa ta Siaha District chyhsazy a hrua. Chatawta Puhpa  Zoramthanga ta Dr. K.Beichhua nata chyhsa hropa Voters 2792 zy cha MNF party liata hriaparaoh awpa ta alypangiana a hnei pazi.

Dr. K. Beichhua bie a rei nga nopa


Dr.K.Beichhua biereina hnei pazi pata School hawti achana daihti tawhta chi nata pho veina ahnei hana zie nata NGO nata py nanopa liata chhithatuhpa a za cha laihna zy reina hnei ta, 2008 liata MLA Election liata Independent ta aduana daihti liata Siaha Bia tawhta a Vote tuhpazy hnota alyna bie chhao reina a hnei hra. Ko 3 tlai a vaw sieha tawhta Party apazao awpa ta liahsa pacha pata MNF Party he apazaona chhapa cha Congress sawkha he Pawhrapa nata pakhopa pata Congress pawhrapa heta ochhoh liata Gas, sapha nata Soh liata Management athai leipa vata atahma he Mawrah nata zawpi ta rairuna atyh pita, Congress pawhrapa deikua cha pathai kawpa nata angia kawpa ta khothola a charei tahpa zy reina a hnei. Atahma he Siaha District tawhta MNF lata angia awpa he Battalion 3 lata apachhai pata atanoh ta alypangiapa zy he Battalion-I ama cha tahpa reih ta, Battalion-II na liata aypa zy cha NLUP ama rai hmeiseih nata hmeiseih lei a hapazy ama cha tahpa reina a hnei. Battalion-III liata angia awpa zy cha Sawkha Official, Election daihti liata a Vote awpazy ama cha tahpa a reih.

(2008 MLA Election nota nothlahpa: File photo tawhta Dr. K. Beichhua nothlah sia viapa)

Puhpa Zoramthanga, Ex-Chief Minister, Mizoram biereina ahneina liata Congress sawkha he Mawrah nata MADC liata daihti hlupi ama ry liata mohona vaw hnei ha ei chita, chahrasala adoveina tah bie ama cha taih tyhpa he, apahno pasiatuhpa cha nama cha a tah. Kaladan Hydro Project tao nawpa lia chhao arah leilo ahneituhpa asaohia leipa ta Congress sawkha heta ama khodah hawta ama taopa zy he hmodopa cha leipa ta, chahleikho ta New Laty khih kiah liata Electric ta Bus apatupa vata chyhsa athipa ataokheina chhao pie khoh leipa ta District hro liata chhiena ama tyhpa liata 2Lakhs taokheina ama pie thlaha heipa zy kha nama pahno. Congress sawkha hnota ‘Nama sawkhana he phata, reithai tlah nama cha kaw, Mawrah zawpi heta atahmata Term nama siekhei pa he maniah ai leipa ta, Term heipa lia chhao namo ta sawkhana patu hei u la’ tah ei sila, azolei chai awpa cha amo ama cha aw a tah. NLUP liata ama bietaina cha ahmeiseipa hmo awpa y leipa ta Department-zy soh parai pata ama siekheipa vata atahma he Mawrah dei cha leipa ta MADC Budget chhao thata atla pahnai tahpa a reih hra. GHSS dei cha leipa ta pachutuhpa Siaha District liata adaih leina he sawkha hnota tlokheipa nata tlokhei leipa chhao alyu tahpa namo ta pahno ei chita, atahma chhao GHSS siku hawtizy ta Congress sawkhana liata ama paloh tlahvei tahpa ei vaw pahno tahpa a reih.


Puhpa Liansuama, Ex-MLA chhao ta biereina hnei hra ta, ano he Congress chyhsa ko 30 hlei avaw cha chiehpa acha taraw nota, Congress reipachhie awpa he rah taopathi nawpa liata apeimawh tah ta, Congress sawkha ta Culture sakha hawta apachapa cha ‘SAHMA’ a cha tahpa a reih. Sahma liana heta Marasaw Politician-zy chhao ama boh leizie reih ta, he vana heta Congress ryureina he soh management lia chhao apha leipa a cha tahpa zawpi zy pahno awpa a peimawh ngasa tahpa reina a hnei hra.

Source: Siaha Herald news.

Comments (25)
 • JK Chozah:ATC Aizawl  - Apha maaa.. a chhiema pahno a ru kaw...!!!
  Khizaw nata Demokraci rah liata cha Party nano nano pa cha a y hraw pa cha chatlai ta, Hrohra ta tleisaina tlyma, Seina tlyma, tlaileina tlyma mopakha liata la hnei thai hlei vana. State sakha ry liata nata Pawlitiks liata cha mopakha nata py chata chahchabu (step) areina chata party cha thatlona chata ama la hrawpa tlai cha a cha hra. Chasala Mara rah nata Mizo rah Pawlitiks mo pata Party Politics he cha Khrizyna pachuna nata la a hla kaw, Civic Society (Pawlitiks) he uava cha a chhih kaw ty. He ky liata Marasaw zydua pita eima paloh liata y sala tahpa khoh chhi kawpa cha; Khei hawpa party a cha hapa chhaota Keimo nata Keimo luh kho dah hawta miah ama pakhy thei hana daihti lia ta cha, hmo he a rai a ru kaw ba aw, eima kho dah zy khota alai khao lei khiah la tahpa dei eima paloh liata sia chyu si.
 • Huiha..heihaa....
  Kha ma a thei la pa cha hei sua lua va....
 • apohlychho  - ??????
  Let the time come.........
 • Viarah_St
  1. :) MNF he eima state liata party lai chaipa sakhana tlyma sanona he khatinorai ama cha. Chavata, Congress atla tita sawkhana a siekhei heih awpa cha MNF he tla cha heih. Chavata, he MNF a sawkha daihti liata eima chyhsa cheingei chhithatuhpa siapa eima hnei hra awpa he kho achhih ei tah kaw thlahha. Dr. Pawchhua hawhpa chyhsa a fit pa he Marasaw hry liata hluh kaw ma pi. A daihti a vaw tlo tita Mararah chata a hria awpa he thokha ta eima mokhah kawpa a cha. Marasaw kyhpachana cha a yna tawhta a palasa lyma pyly aw.
  2. :( Anodeikua, MDF la he khazia ma angia vei tly tahpa pachana thata maniah a pie hra. Akheih hawpa party tawh rai Mararah chata a hria aw. 3. :confused: MNF politics acha tyhpa eima district council phie ama khoh tyhpa hawhpa deikua zakha liata zakha ta adyuh lyma awpa ta khokheina ei hla.
 • F.K. Chozah
  @ viarah_St, na reipa he zakha liata zakha ei khoh...
 • Judith Paw
  Dr. K. Beichhua he Marasaw hry liata cha "Extra Ordinary" a chapa ta ei pahno - Thaina la nata Leadership liata. Rah kyhpachapana paloh a phaopa nata a raihriana rakhapa cha MTP nata khitlah liata a experience tawhta eima hmo thei aw. Ano he chyhsa riahphapa kawpa, hmodopa liata cha khapa hmah chipa a hneileipa cha ta, ano he ei pasahsa kaw.
  =
  Rah kyhpachana chata MTP liata a hriapa cha adaih tah leipa ta, Politics la a vaw ngia ta. Independent ta a vaw duah ta, a ei khana liata deikua hlaotloh thei vei. Chahrasala, hnabeidy leipa ta, Independent ta ypa hlata cha Party apazao awpa angiahpa ta pahno ta, hmiala daihti pachapa ta MNF a vaw pazao haw.
  =
  MTP liata a hria daihti liata ano a pasahsa kawpa hluhpi cha Party Politics liata a vaw ngia tawhta cha pachana dah a nano aw ta, chyhsa hluhpi ta MNF lata la zi thei khao ngyu aw veih ei. Party chana a vaw nano nata cha chyhsa pha chaipa ta ama rei tyhpazy ama vaw reipachhie pathao ha ba aw. Cha cha pei ei tah kaw.
  =
  Keima pachadah liata la, Dr. K. Beichhua he atao awpa, a hmiala daihti pachapa ta atao cheingei awpa ataopa ta pahno na ta, party cha a kheihhawhpa rai a pazao se, eima rah chi nata pho chata byhna a cha lyma awpa ta khacha hnabeiseihna ei hnei. Ei khokheina chhao ei hla hra.
 • A.Zawngia
  Dr. K. Beichhua cha MNF la a ngia ha tlai naw.... khapa lyu sualuah lyma va tly i? Zako Election daihti liata eima rah la khy hra na ta, thyutliapa nata khiliah tiloh liata cha achahtuhpa ziza (weight) hnei pha kaw ta, chahrasala political party hlopazy nata ama vaw chatoh nata deikua cha tlohna vote hmo thei khao vei. Nuby pahlyhna dah liata 1+1 = 2 cha ta, Political Analysis liata deikua 1+1=2 cha thei leipa ta. Anodeikuala, Election ziza a vaw pha heih nata deikua 1+1 =3 a cha thei thlah ha heih tloh. Chavata, keima mopakha hmo dah liata cha, Risk a sah kaw thlah ha chypa ta ei pahno. Anodeikuala, Chance pha kawpa chhao a hnei pyly hra.
 • c n c
  Dr.K.Beichhua khapa paloh chama aphao rima va tly...
  Marasaw hry tawta eima palai khei kawtyhpa cha a tribal paloru kawpa
  ta ei pahno. Congress party liata aviasa(party leaders) zy pahnie thei khao leipa va ta MNF eima rah hmia hao chaipa,
  MADC area patlaw khai hatuhpa tla apazaopa he eino raikaw..
  MTP Hqrs. President a chano ta Delimitation comiti ta eima rah ama pabuakaw pa va ta, MTP special assembly chhao pahruatuhpa a cha. Khazia cha haw tluta MNF nata ama chakapa tlai ata hma apazao khoh.
  Congress apazao khoh lei khiata cha National party hropa hlupi y ta,
  politician cha khoh/ngahpa ta cha national party zy cha apazaopa ta
  eima rah liata palai seisa awpa cha pha via veima...
  Party/chyhsa hropa thatlona a ngachhapana chota cha eima chhithatuh phapa rai ama y theima na ta pangiasa va na.
  MNF vaw sawhkhapa rai chasala eima pachana hawta hmasie
  pyly heih hrawma pi, Congress sawhkhata he eima saduthliena haw
  cha pyly hra vei hezaw.. Tahma no cha MNF ama sawkha leipa va ta party tha patlo khopa va ta, abie chhao ama la kaw chy aw,
  a hmeiseihpa daihti liata la e......
 • Anonymous
  Ata ko tha tih eivaw thei pa he marasaw cha ta pacha khi a tlohpa ta ei pa hno. ko thao na la kha thyutlia pa hry liata marasaw cha ta eihnabei sei kawpa DR.Hamlett ta Synot awnano pa lata mia vaw sai ta. atahma he Dr.Pawchhua ta MNF la ta mia vaw sai hei. Achhie na la ta ma pacha aw pa a cha ma aphana la ta ma pacha aw pa acha tapa chhao pahnothai vana. Anodeikua marasaw chata cha vadua a chhi ta, ky na acha hmeiseipata ei pahno. He marasaw Mawra liata chhaota alarpa zakhei achhileipa 2 heta kha paloma ama phao ha tly i? Eima leader naw heta ama welcome leipa vata acha thei va ma i? Eipalo eina hria kaw na. :cry:
 • Mr
  He liata hawti salapa Hamlet moh navaw reipa hela ahmie lei kaw. Hamlet he Dawty Pawchhua zy calibre hawhpa chavei tahpa vaw pahno ma y. Noza apachhi tu haw.
 • Anonymous
  Hawti salapa Hamlet hlapa a sala via heipa Mr., a chado ma y. pitlo kaw pata comment pie hra awpa achhua te. Mara saw hmia na pachhie tu haw, asosi te.Nama hawpa chysa he chi nata pho no apazatupa nata a paraotupa ama cha.
 • Anonymous
  politics3!!!! keimo rah hi eima hatino taw nata tano tai liata congress nata mnf lia eima bua ngathla tyh!!! zawpi hluvia tala mnf party khotloh leita congress a ma kho via, MNf a ma takhia maw cha mapi a mata tyh.. A DOH...... chakhia congess partyzy hi VIA, MANGYU zy a ma cha vatama eima khovia tlyh!!!! keimo marasawzy chatala MNF nata CONGRESS la miahkha/phoh hropa vavai a ma cha...........Chavata MDF party lia heta pokha/family eima cha.mara saw a hra basy.......we need you,we are students we need to rebuild/prepare/strong the foundation of MDF then gonna become we dreams!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Anonymous
  Political party kyh liata bie a eina a vaw thao ha heih tlai. Khazia e eima bua tyh. Mohropazy he nama hlata Politics a pahno viapa nata a thaiso viapa hawhta pacha la, a kheihhawhpa party liata rai y ei sala eima rei pachhie thei awpa cha vei. Pahno chiehpa na tla cha bao - MDF na cha khiatala MDF rei papha aw chi ta, Cong na cha khia Cong rei papha aw chi ta, MNF na cha khia MNF tla na chah aw. Na party a cha leipa tla na reipachhie aw, eima pahno thlah ha. Kei la he hawhpazy heta na convince veih ei. hehe.. Maniah Campaign a chhuah hlei kha u. Unity in Diversity ta tlao sai ei sihla. Thokhazy ta Cong liata ama ypa chhao a pha, MNF nata MDF liatazy chhao, a pha khai. Chyhsa pha kawpa, siapa nata athaipa, ryureina athai kawpazy he Pol. Party nano nanopa liata y khai ei sala, chatanachata zawpizy ta kho eima tlyh thlah ha awpa a cha. Cha vei ma,,, khotlyna rah liata pahrapa eima chapa he..????
 • Anonymous
  @Anonymous, you are contradicting yourself. Ama khotlyna cha vote-pa dei cha leipa ta, comment liata chhao ama palasa hra tahna tla a cha cha maw. Kheita palasa kha ei se eima tah thei aw? Hmo eima sai dahzy alyu lei kaw tyh na... hehe
 • Anonymous
  He liata "You are contradicting yourself" na tahpa he a vaw reihpasia tuasa. Khotlyna hnei pi ta, eima khotlyna liata eima siepa he pathaih ta, ahy pei hmah hria vei. Anodeikuala, eima biereipa (comment) liata eima party achahpa sakha y ta, a hropa eima reipachhiepa deikua chyhsa pei a hria ha (ahy tlai ma a reih/rohtuhpa eima pahno lei tarawpa ta). e.g. Acho la liata arohtuhpa ta MDF achah ta, MNF a reipachhie hawhpa khih. A reihtuhpa hluhpi he Political Party siezie apahno kawpa, MDF party advantages nata limitation A-Z a pahnopa zyzie ama y tahpa pahno ei sihla. Reih nga kaw leipa sala, za achhih via. Anodeikuala, MDF ta kheihhawhpa tlyma liata taopha kaw ei sala, abyuh khiala Topic nata ahmiepa ta reipapha se, Party zydua pha khai leipa ta, chhie khai hra vei.
  Ei reina chhapa la, eima dyhryh viana cha awpa ta ei hnabeiseih vata tlao a cha bao. Party thatih eima reih khiatala, viasa pha kawpazy nata bie a-eichhiana a naosia kawpa a pua thei(Party nanopa eima cha khia la). Awnanopa nata khitlah hmotaopa liata chhao Party sakha achahpa hneipa bierei la, a hropa na reipachhie khiala chyhsa hluhpi ta na bie cha nahthlie thei aw veih ei. Chahlatala, party side-pa eima hnei tlyma, hnei vei tlyma, reipachhiena ao he hmah leipa ei sihla, za achhih via aw, eima pohkha via hra aw. Eima zydua ta, khotlyna la eima hnei chyu na, anodeikuala chyhsa hluhpi ta reihkhoh veih ei. Political Party liata Leader zy ta reih ei sala, a daih kaw.
 • Pachana2
  "You are contradicting yourself" ei tahna chhapa cha, ama chahpa cha ama chahna rei aw ei ta, ama chah leipa cha ama chah leina ama reih awpa a cha. Reih kha u, tah thaipa cha vei. Cha cha freedom of expression chata, a rah issue mopa ta ama khodah hawhta ama reih thei awpa hawhta ei pacha vata a cha. Chahrasala, chyhsa personal kawpa ta reipa nahta Indian Penal Code dah chakhiah thei awpa hmo acha vei khiahta cha ma khodah hawhta tlai maw ama rei aw. Eg. BJP ta Congress reipachhie aw ta, Congress ta BJP a rei pachhie aw. Politics tla a cha. Eima pachadah chhao alyu tla aw vei. Alyu khacha sa tah thaipa cha hra vei. Cha cha khotalaina a cha. Democracy tlah parei mawh sy.
  Kei chhao MNF la khoh kaw vana, chasala, Dr. K Beichhua cheingei hela ei tlaichhai ngasa. Hlaotlohna ato lyma awpa he ei khokheina a cha hra.
 • Anonymous
  A kheihawpa rai chasala, a sawkhana zy vaw patu sala, minister zy a cha thei khia development lia cha eima hmasie kaw thei aw. Anodeikua Mara nationalism a padia kaw thei. Zakhano tawta MNF nah ta eima council pahlei awpa zy, tawta Direct funding he support bei veih ei. Congres sawkha chhota Direct funding he eima hmo lei khiala hnabeisei chhih khao vei. Dawty Pawchhua chata congres tlyma Mdf recomend hlei leipa na ta, Mnf hela a phalei pachai ei tah.. Ama hyutu nawta ama khokho na dah hawta tao liali ei ta.. Ama policy, mara chi chata phaleipa ma chahrasala Zyh lai awpa a byuna daiti a y aw....huii
 • Anonymous
  Akheihawpa party rai sawhkha ei sala, ..sustainable governance is an imperative objective in contemporary democratic system, on the otherhand no change and undynamic idealogy are still in some political parties. There is no economical progressiveness to hav seen by the people, because of their voting harvest is more prior than policy devlopment, drametically poor is still poor, by them no devlopment dawn and door opened treaten in the area of deprive segment. Which is the best party in mizoram that i don't know the answer! Let them say!
 • Anonymous
  Dr. Pawchhua he politics angia tlavaih ha ta, hmiala toh awpa achhuah khiata cha Political Party sakha cha a pazao ngiathia awpa abyuh. Chataleipa ta cha tloh hra sala, Independent tawhta cha Minister cha awpa rairu kawpa a cha aw. Chavata, Cong, MNF, MPC & ZNP, etc. zy he Mawrah liata cha Party lai viapa cha ei ta, chahrasala sawkha tao thei awpa ta cha a hmiatuapa mianopazy cha ei ta, kho thata a pathliah aw. Cong liata cha Puhpa S. Hiato he Politician hlopa, ei hluhpi MLA vaw tloh hapa, atahma ta Cabinet Minister a cha thlahhapa y ta. Cong liata angia hra sala, ano chata MLA Election vaw y awpa liata Party Ticket to awpa ta Chance y aw vei. MDF chata hra. Chavata, ano chata lathloh y chhohpa cha MNF apazaopa tla a chapa alyu. He kyh liana heta MNF, Cong, MDF, zy ama ideology liata khopathliah thai awpa cha vei. Keimo khodah hawhta pasiesa thei hra ma pi. Kheihtarai chasala, ano duasu (perspective) tawhta sai khei thai ei suh u. Taheihna la cha, hako khi sawkhana a vaw thla hapa cha sala, Dr. Pawchhua he Health Minister zy kaw cha thlah ha tlai mawh sala, eima rah ta athohkhei kaw tlaih my. Ch'awkhiala khazia eima seisia nga kaw. Cong zy, MDF zy he chyhsa hluhpi ta (he party chhoh liata a ypazy pachana buahpa liata) cha Party pha chaipa hawhta ama pacha ngyu aw, chahrasala he party he apazao haw sala, ticket to khah sa, minister cha thei khah sa, a tah khiacha khapa e phahnai aw? Chavei chachah ta saikhei thai ei suh. Eima yna Party apazao leipa vata hrohhra ta eima reipachhie thlahhapa hela a pha tah thai va na. Thapathyuna biezy tlao reih ei suh u...
 • pawhmotu  - a phaw kaw
  Nama reihpazy aphakaw sai...Keima ta Dr.K Pawchhua eihmona dah tala,chiphoh kyh apachakawpa nata chipho cha ta riaphakawpa tlai ta pacha nata ei hmo pasia hra.Cha cha MTP liata avaw hriana daiti liata achakaona khata achhopasiakaw.

  MNF lata apaly pahe MNF akhokawpa vata nata a party va khata cha ngau aw vei,Marahpa rah cha ta chakaona awpa lathloh akhopasatuhna vata acha awpahe eipangiasakaw.He hawpa chysa, rah nata chipho kyh apachapa chysa phapa,riaphapa,ngachhipa...zyhe ama vaw hria pachhi hraba awpahe byuh achhih hmeisei...

  a Next election liata atlo cheingei awpata khokheina ei hnei hmeisei hra.

 • Anonymous
  politics3!!! hi guys i didnt talk about personality, was i wroted about a party, i am dispointing congress and mnf party because i am who i am...i am (mara) this is my land/your land.,we could do it, we are!!!! one day MDF party become the leaders in maraland, then we gonna be fire corruption
 • Jackson.Mara  - Pupa Zoramthanga a hyma a cha aw vama?
  Pupa Zoramthanga he khataih khihpa ma a cha aw vama?Ngichhiepata a khih moh nahta a vaih moh miah Address dôpa Ph/Number miah chho thei bei ula eima châly klaw aw
 • Hum
  Jackson.Mara hnohta achhyna:
  Puhpa Zoramthang thatih na hiahri vata ei cha vaw chhy tua aw. Puhpa Zoramthanga he ko 1944 khata Champhai district liata Samthang khih liata vaw pita, Mizo National Front (MNF) ta India rah tawhta khotalaina khopa ta rah pheisai ama siekhei nona khata angia hra ta, MNF luhchaipa Puhpa Laldenga (L) apazipa (2nd rank leader) cha ta, India sawkha nahta MNF adyhryhna ama tao tawhta Puhpa Laldenga khata MNF cha political party ta vaw siekhei ta, ano cha second-in-command a cha lyma. Puhpa Laldenga a thi tawhta ano heta a kaw siekhei heih.
  -
  MNF a chhithana liata Hlaotlohna topa ta Mizoram Legislative Assembly cha ko 10 tlai Chief Minister chapa ta a siekhei. Election hnoh chaipa liana khata ko 10 sawkhana a siekhei khai tawhta a tlaha chy. Atahma he MNF President pyly a cha.
  -
  Chyhsa bierei thai kawpa cha ta, thotla la tawhta chyhsa sopa apuapa tlai a cha. Ano he unawh 5 nata sietano 3 hneipa ta ano nata apaw saw pacharie (8) hry liata a hawti chaipa pazipa a cha.
  -
  A heihpa election liata MNF ama sawkha khiahta cha ano he Chief Minister a cha heih awpa ta hnabeiseihpa a cha.
 • ...akhs
  Hey........ Guys because of political power lets not sacrice our identity on the ALTAR of COMPROMISE.
 • Lailai  - Vaw reih hra tua sa.........!!!!
  Ka dua lai sai,
  Hawtita sai nama cha tarawpa ta, chathaipa nama hno kaw sai, nama hmo saina zie chhao a su kaw sai thlah haw...
  thokha deikua nama saalaapa kaw hra.
  thokha nama liapahloh paloh tu pa haw.
  thokha cha nama Mara tu haw.
  thokha Rah politics patu ei chita
  thokha nama national tawp hra.

  Kheih hawpa rai cha sala,
  Rah chata raihria awpa ta Independent ta y ngathlapa he y zie hnei thaipa cha vei. Dr. Beichhua he atao awpa dopa a tao hi...
  Rah chata raihria awpa ta MDC/MLA cha tua awpa abyuh,
  MDC/MLA cha khiahcha EM/CEM/Minister etc a cha aw.
  EM/Minister acha khiahcha rai ahria thei aw.
  Hetanaheta asia thei thla ma?

  MDF/BJP/ZNP tawhta Minister a chhuahpa cha Enoka lapi achhi awpa abyuh aw. MNF/CONG tawhta sure leipa chhaota asia thlah haw.
  Hako cha MNF sawhkha awpa ahmo chhilie kawpa a cha aw tlao..!!??

  Anodeikua, Mawra (State) hlata Marara (MADC) he reform eima peimawh kaw bao. Khazia CEM tla a target tua va... ei tah cha maw.
  Vaw reih via tua sa,
  Pupa L.Zasai, Pupa M.Laikaw, Dr.Beichhua zy ama vaw hria khoh khiahtala rah nata zawpi y zie eima hnei ba haw aw....
  Sai lyma tua suh u, alana tla tawhta....................................

Only registered users can write comments!
Last Updated ( Wednesday, 12 October 2011 15:40 )  

Maraland.net chhoh liata tluana

Elsadai Boys Hostel Shillong lia tao


Elsadai Boys Hostel at Nongshiliang, Shillong. Admission Open! Click here for more information!

Maraland on Facebook

Mara Gospel Music Video

Gospel Outreach Music Ministry
Maraland.Net

About Us
Contact Us
Company Info
Maraland Blog
Maraland

Mara History
Map of Maraland
Maraland at a Glance
Tourist Spots
Programs

Advertising
Partnerships
News Contribution
Article Competition
Help

How to Register
How to Comment
How to Submit News
How to Submit Link
Policy

Terms of Service
Privacy Policy
Copyright Notices
Comment Guidelines
© 2002 - 2013 Maraland.Net - The Home of Mara people on the Internet - All Rights Reserved
RSS Feed